Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

979 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


12 July 2011

Luftimi i Korrupsionit vazhdonë të mbetet largë nivelit të dëshiruar

Prishtinë, 12 korrik 2011 - Agjencia kundër Korrupsionit e dërgoj sot në Kuvendin e Republikës së Kosovës një raport analitik me të dhënat statistikore mbi hetimin dhe gjykimin e veprimeve korruptive në Kosovë për vitin 2010. Raporti përfshinë punën që kanë bërë insitucionet relevante që kanë ëpr mision luftën kundër korrupsionit si: Agjencia kundër Korrupsionit, Policia Doganat, Prokuroria dhe GJykatat.

Raporti synon të nxjerr një pasqyrë reale të gjithë aktiviteteve që këto insitucione kanë ndërmarr për gjatë vitit 2010 në përpjekjet e ndara në luftimin e korrupsionit si fenomen shqetësues në Kosovë.

Ky raport me këto të dhëna statistikore është i pari i këtij lloj të cilin e realizon Agjencia dhe si i tillë do të shërbej të gjithë atyre që janë të interesuar të dijn përkitazi me atë se sa po luftohet korrupsioni në Kosovë. Nga statistikat e nxjerra në këtë raport del se luftimi i Korrupsioni në Kosovë vazhdonë të mbetet largë nivelit të dëshiruar.

shkarko raportin si PDF

Kthehu tek lajmet tjera