Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

172 - Deklarimi_i_pasuris | AKK

Deklarimi i pasurisë

Formulari i Deklarimit të Pasurisë për vitinin 2023


Formulari i Deklarimit të pasurisë mund të shkarkohet duke klikuar në linkun: Formulari për Deklarimin e Pasurisë 2023

Ndërsa këtu mund të shkarkoni një formular të plotësuar të deklarimit të pasurisë, i cili mund të ju ndihmoj se si bëhet plotësimi i tij në mënyrë korrekt. Plotesimi FDP 2023