''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

179 - Vetedijesimi_kunder_korrupsionit | AKK

Vetëdijësimi kundër Korrupsionit

TV Spote


Fushata vetëdijesues për Deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik 2016

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Fushatë sensibilizuese e AKK & IKD për risitë e Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.