Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1034 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


26 September 2012

AKK kërkon nga Komuna e Kamenicës shmangien e shkeljeve ligjore

Prishtinë, 26 shtator 2012 - Agjencia kundër Korrupsionit përmes një Opinioni kërkojë nga Kryetari i Komunës së Kamenicës Shaip Surdulli që të ndërmerren të gjitha masat e nevojshme për evitimin e shkeljeve eventuale përkitazi me ankandin publik” Dhënia me qira e pronës së paluajtshme Komunale-Hapësira e Tregut të Gjelbër”.

Kjo për arsyen pasi që komisioni për Dhënien në shfrytëzim të pronës Komunale në Komunën e Kamenicës, nuk ka përdorur dosjen e tenderit e cila është përgatitur nga KRPP-ja për shitje të aseteve përmes ofrimit publik, por ka përdor një aplikacion për dhënien në shfrytëzim të pronës së paluajtshme gjë që është në kundërshtim në kuadrin ligjor në fuqi.

Shkarko dokumentin si pdf

Kthehu tek lajmet tjera