Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

RAPORTO TANI:

1423 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agjencia

18 July 2013

Rezultatet Përfundimtare Të Kandidatëve Të Intervistuar Për Postin - Zyrtar I Lartë Për Parandalimin E Korrupsionit Në Prokurimin Publik Me Nr. Referencës Zyr1


REZULTATET PËRFUNDIMTARE TË KANDIDATËVE TË INTERVISTUAR PËR POSTIN - ZYRTAR I LARTË PËR PARANDALIMIN E KoRRUPSIONIT NË PROKURIMIN PUBLIK ME NR. REFERENCËS ZYR1

Rezultatet përfundimtare të kandidatëve të intervistuar për postin - Zyrtar i Lartë për Parandalimin e korrupsionit në prokurimin publik me nr reference ZYR1 

Kandidatët nga lista e ngushtë janë testuar më datën 16.07 2013 dhe janë renditur sipas cilësive, të vlerësuar sipas kritereve të përzgjedhura dhe miratuar më 05. 07. 2013.

 

Shkarko listen si pdf