Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

54775 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


03 April 2022

DEKLARIMI I PASURISË INTERVSITË E DREJTORIT TË AKK-SË, YLL BULESHKAJ PËR RTK

Kthehu tek lajmet tjera