''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

54723 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


22 February 2022

Me ftesën e Zyrës së Helvetas Swiss Intercooperation në Kosovë, Drejtori i Agjencisë Kundër Korrupsion, Yll Buleshkaj, prezantoj para stafit të projekteve, mandatin dhe punën e Agjencisë Kundër Korrupsion të Republikës së Kosovës. Prezantim u përcoll me një sesion pyetje përgjigjesh.

Helvetas Swiss Intercooperation përmes projekteve te veta në Kosovë promovon demokracinë lokale, transparencën parandalimin e formave të ndryshme të korrupsionit , barazinë gjinore, llogaridhënien si dhe fuqizimin e rinisë.

Kthehu tek lajmet tjera