Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

43480 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


23 January 2020

Indeksi i perceptimit të korrupsionit 2019

https://www.transparency.org/files/content/pages/CPI2019_Report_EN.pdf

Kthehu tek lajmet tjera