Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1165 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


31 October 2014

AKK I kërkon Spitalit të Përgjithshëm të Prizrenit anulimin tenderit “ Blerja e Pajisjeve mjekësore”;

Prishtinë 31 tetor - Më të cilin kërkohet nga ju si autoritet Kontraktues që ri ndërmerrni të gjitha veprimet e nevojshme për evitimin e shkeljeve të evidentuara në lidhje me tenderin “Blerja e pajisjeve mjekësore” në mënyrë që të respektohen dispozitat e Ligjit për Prokurimin Publik. 

Agjencia kundër korrupsionit pati kërkuar zyrtarisht nga Autoriteti Kontraktues përmes së cilës ka kërkuar që ti ofrohet dokumentacioni I nevojshëm për këtë procedurë të prokurimit, pasi që Autoriteti të përfundojë me procesin e vlerësimit të lëndëve dhe para se A.K të bëjë njoftimin për dhënie të kontratës. 

Pas ekzaminimit të dokumentacionit Agjencia ka vërejtur në disa shkelje të cilat janë në shpërputhje me Legjislacionin në fuqi.

Opinionin e plotë të Agjencisë mund ta shkarkoni duke klikuar mbi butonin Opinione

Kthehu tek lajmet tjera