''KJO FAQE ËSHTË E ARKIVUAR DHE NUK AZHURNOHET MË. FAQJA E RE ZYRTARE E AGJENCISË PËR PANADALIMIN E KORRUPSIONIT ËSHTË www.apk-rks.net.
JU LUTEMI KLIKONI KËTU PËR TË VIZTUAR FAQEN E RE.

1141 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


22 April 2014

Sqarim për Komunën e Prishtinës

Agjencia kundër Korrupsionit pas Reagimit të Organit Shqyrtues të Prokurimit në mediat e shkruara me datë 22.04.2014, ka ofruar sqarim për opinionin publik pas trajtimit të rastit në lidhje me parregullsitë e konstatuara gjatë një aktiviteti të prokurimit publik në Komunën e Prishtinës, kundër 4 (katër) zyrtarëve përkatës.
Të gjitha veprimet e ndërmarra nga Agjencia në lidhje me këtë rast kanë qenë në kuadër të kompetencave ligjore të saj dhe në pajtim me legjislacionin në fuqi. Në këtë rast Agjencia ka kërkuar nga Komuna e Prishtinës që në bazë të të gjeturave në lidhje me këtë rast të fillojë dhe zhvillojë procedurë disiplinore sipas legjislacionit në fuqi. Qëllimi i kësaj kërkese ka qenë të parandalojë veprimet e mundshme të cilat në të ardhmen mund të rezultojnë me vepër me natyrë të korrupsionit.

Kliko këtu për ta shikuar dokumentin

Kthehu tek lajmet tjera