Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1025 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


06 July 2012

AKK publikon raportin me statistikat e ndjekjes së korrupsionit

Prishtinë 6 korrik 2012, - Agjencia kundër korrupsionit ka realizuar një raport analitik me të dhënat statistikore mbi nivelin e ndjekjes dhe gjykimit të rasteve korruptive në Kosovë për periudhën 1 janar -31 dhjetor 201. 

Ky raport të cilin e realizon Agjencia si i tillë do t'iu shërbej të gjithë atyre që janë të interesuar të din përkitazi me atë, se sa po luftohet korrupsioni në Kosovë. 

Raporti përmbledhë saktë të dhënat statistikore në lidhje me atë se si institucionet si: (Agjencia, Administrata tatimore, Doganat Polici, Prokuroria dhe Gjykatat) iu kanë qasur këtij problemi dhe se si ato i kanë trajtuar dhe ndjekur kryerësit e veprave korruptive apo edhe dënuar ata. 

Agjencia kundër Korrupsionit (AKK) si një mekanizëm qendror që ka mandat Parandalimin dhe Luftimin e korrupsionit ka kompetencë që të mbledhë, analizon dhe publikon të dhënat statistikore ose të dhëna të tjera në lidhje me nivelin e korrupsionit në Kosovë. 

Shkarko raportin si pdf ShqipEnglish, Serpski

Kthehu tek lajmet tjera