Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

1007 - Lajmi_i_plote | AKK

Lajmet

Lajmet


06 April 2012

AKK i sygjeron KEK-ut ta ndal procedurën e tenderit për sigurimin e objektit

Agjencia kundër korrupsionit i ka dërguar një opinion Korporatës Energjetike të Kosovës për të ndaluar procedurat e tenderimit të tenderit me titull “Ruajtëja dhe sigurimi i objektit të KEK-ut “ pasi që janë vërejtur disa shkelje në raport me rregullat e Ligjit të Pokurimit Publik.

 

Autoriteti Kontraktues (KEK) me rastin e përgatitijes së dosjes së tenderit ka kërkuar një list që specifikon secilin projekt të operatorit ekonomik të realizuar në peiudhën e shkuar tre vjeçare. Prandaj KEK-u duhet të jetë i vëmendshëm dhe të vërtetojë sakt se operatorti ekonomik ka kryer shërbime të sigurimit fizik në vler për së paku 2 milion euro gjatë tre viteve të fundit, dhe me jo më shumë se katër kontrata. Të paktën krieteret e tenderit të shpallura nga KEK-u jjanë të përcaktuara në këtë drejtim.

Shkarko opinionin e plotë të AKK-së në formën PDF

Kthehu tek lajmet tjera