Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2932 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


28 May 2009

Ceremonia e nenshkrimit te marreveshjes se bashkepunimit mes AKK-se dhe Avokatit te Popullit