Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

2785 - Fotogaleria_single_page | AKK

Këndi i shtypit

Fotogaleria


23 January 2009

Debati “Korrupsioni dhe Shëndetësia”; i mbajtur më 22 nëntor 2008 në Prishtinë.