Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59941 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


05 May 2023

Agencija za Sprečavanje Korupcije objavljuje regjistre prijavljivanja imovine subjekta prijavljivanja za redovnu prijavu 2022. godine

Nakon završetka redovnog perioda prijavljivanja imovine za 2022. godinu koji se sprovodi putem elektronske platforme tokom marta 2023. godine, Agencija za Sprečavanje Korupcije objavljuje registre prijavljivanja imovine subjekta prijavljivanja.

Subjekti prijavljivanja najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana objavljivanja ovih registara, mogu da podnesu zahtev Agenciji za neophodne dopune ili ispravke prijave podnete u zakonskom roku, ako su napravili nenamerne propuste ili greške.

Uputstvo za podnošenje zahteva biće vam poslato pojedinačno za svaki predmet prijave imovine.

Agencija je ove godine finalizirala i pustila u rad platformu za elektronsko prijavljivanje imovine, koja je pružila mogućnost da subjekti prijavljivanja prijave imovinu elektronski (on-line), bez fizičkog kontakta, kroz sistem Agencije za prijavljivanje - DMSA.

Subjekti prijavljivanja i javnost mogu imati pristup u registre za 2022. godinu putem linka: Prijavljivanje imovine 2023

Vrati se na ostale vesti