''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

59890 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


13 July 2022

Agencija protiv Korupcije na Kosovu je ramenila iskustva Centralne Kancelarije za Borbu protiv Korupcije i Finansijskih i Poreskih Prekršaja, kao i Državnog Tužilaštva za Finansijska pitanja u Parizkom Sudu

U okviru sastanka sa rukovodiocima relevantnih institucija za sprečavanje i borbu protiv Korupcije, delegacija Agencije protiv Korupcije drugog dana je realizovala još dva sastanka.

Na četvrtom sastanku delegacija APK-a dočekana je na sastanku od Sandrine Desliard, Komesar Policije i Zamenik Šefa Centralne Kancelarije za Borbu protiv Korupcije i Finansijskih i Poreskih Prekršaja (L'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales ), koja je predstavila ulogu nadležne službe u borbi protiv korupcije i istrazi slučajeva korupcije i saradnju sa Državnim Tužilaštvom koju ima Centralna Kancelarija za Borbu protiv Korupcije i Finansijskih i Poreskih Prekršaja.

Policijski komesar, Sandrin Desesliard je razgovarala sa Direktorom APK-a, Yll Buleshkaj o organizaciji institucije, ističući da ista institucija ima visok kredibilitet u javnosti, dok saradnja sa kredibilnim medijima pomaže instituciji u otkrivanju slučajeva korupcije.

S’druge strane, Direktor APK-a je, između ostalog, govorio i o transparentnosti i odgovornosti APK-a u odnosu na komunikaciju sa medijima i Ne-Vladinim organizacijama i naglasio da je 2022. godine APK kroz saradnju sa medijima sa oko 30 predmeta je postupila u vezi sa sprečavanjem i borbom protiv korupcije, u vezi sa zloupotrebom službenog položaja, prijavom imovine i sprečavanjem sukoba interesa

U okviru zvanične posete Parizu, na posebnom sastanku, delegaciju Agencije protiv Korupcije dočekali su predstavnici Državnog Tužilaštva za Finansijska pitanja/Suda Pravde u Parizu (Le parquet national financier), Emmanuelle Fraysse, Generalna Sekretarka Finansijskog Državnog Tužioca i Michel Smaniotto, Sudija Finansijskog Državnog Tužilaštva.

Predstavnici Državnog Tužilaštva saopštili su da je ta institucija počela sa punim radom 2013. godine i da ima nadležnost delovanja na teritoriji cele Francuske, dok je čine tužioci i istražni veštaci, dok je prioritet institucije jačanje integriteta sudija i tužilaca ove institucije.

Predstavnici Državnog Tužilaštva razgovarali su na sastanku i o načinu organizacije interne i eksterne komunikacije u vezi sa postupanjem u slučajevima korupcije , dok su u vezi sa eksternom komunikacijom istakli da se informacije objavljuju bez ometanja procesa istrage, dok istrage mogu da počnu i od vesti objavljene u medijima.

U sastanku sa predstavnicima Državnog Tužilaštva, Direktor APK-a, Yll Buleshkaj, predstavio je učesnicima metodologiju istrage slučajeva korupcije od strane APK-a, kao i prosleđenje predmeta u Državnom Tužilaštvu. U vezi sa istražnim procesom, Direktor APK-a, Yll Buleshkaj je rekao da je prioritet APK-a da unapredi istražni proces kako bi pružio što više informacija i činjenica za slučajeve koji se šalju Državnom Tužilaštvu.

Direktor Departmana za Borbu protiv Korupcije u APK, Blerim Kelmendi, zahvalio se gostoprimskoj instituciji, i naglasio je da „pristup APK-a međunarodnoj praksi omogućava nam da dalje unapredimo razvoj naših kapaciteta kao Agencije, kao i da unapredimo kvalitet naših doprinosa u razvoju i sprovođenju antikorupcijskih politika na Kosovu.

Tokom sastanaka održanih u Francuskoj, predstavnici institucija su izrazili spremnost za saradnju sa Agencijom protiv Korupcije na Kosovu u razvoju i primeni antikorupcijskih politika na Kosovu.

Zvanična poseta Francuskoj, koju je pokrenula Ambasada Francuske na Kosovu, organizovana je sa ciljem razmene iskustava sa srodnim institucijama u Francuskoj, uzimajući za osnovu potrebu razmene iskustava sa srodnim institucijama u slučaju promene strukture i obima APK-a, nakon  izmene i dopune Zakona o APK i Zakona o Prijavi Imovine.

Vrati se na ostale vesti