''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

54799 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


20 May 2022

Direktor Agencije Protiv Korupcije Yll Buleshkaj primio je na sastanku grupu studenata Pravnog Fakulteta Univerziteta u Prištini „Hasan Priština“, pred kojima je predstavio delokrug APK u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Tokom sastanka sa studentima, Direktor APK je govorio o ulozi APK u transparentnosti i odgovornosti deklarisanja imovine visokih javnih zvaničnika, rešavanju slučajeva o sprečavanju sukoba interesa, procesu administrativnih istraga od strane APK i zaštiti uzbunjivača.

Direktor Yll Buleshkaj je ohrabrio studente da se prijave za stažiste na otvorenom pozivu u okviru projekta SAEK III, koji podržava UNDP, kako bih pružili podršku stažistima koji će pomoći Agenciji u periodu od šest meseca u procesu objavljivanja registara imovine i ostalih oblasti iz delokruga ACA.

Vrati se na ostale vesti