''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

54796 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


06 May 2022

APK ubrzava dinamiku realizacije projekta elektronskog prijavljivanja imovine

Na osnovu plana rada Agencije protiv korupcije (APK) za realizaciju strateških projekata, za sprečavanje i suzbijanje korupcije, među komponentama od interesa i dalje je elektronsko prijavljivanje imovine od strane visokih javnih službenika.


 

U okviru realizacije projekta za elektronsko prijavljivanje imovine, predstavnici UNDP-a (Program Ujedinjenih nacija za razvoj) i ugovorne kompanije ASSECO, predstavili su sistem elektronskog prijavljivanja imovine, i tom prilikom su predstavljeni svi moduli korišćenja ovog sistema i identifikacija mogućih potreba za nadogradnjom i unapređenjem sistema, do njegovog dovršetka.


 

Direktor Agencije protiv korupcije, Yll Buleshkaj, tražio je od predstavnika UNDP-a (Podrška naporima za borbu protiv korupcije na Kosovu, SAEK III) i ugovorne kompanije ASSECO da ubrzaju dinamiku realizacije ovog projekta, naglašavajući da će Agencija protiv korupcije biti u službi celokupne realizacije svih zahteva i iskazanih potreba, kako bi ovaj projekat počeo da se uspešno realizuje.


 

Projekat elektronskog prijavljivanja imovine počeo je prošle godine u saradnji između Agencije protiv korupcije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a očekuje se da će biti završen do kraja ove godine.

Elektronsko prijavljivanje imovine je informacioni sistem razvijen za upravljanje procesom prijavljivanja imovine od strane visokih javnih službenika, koji pruža mogućnost svim visokim javnim zvaničnicima da prijavljuju imovinu elektronskim putem, dok APK pruža mogućnosti provere i kontrole tačnosti prijavljenih podataka, takođe elektronskim putem.
 

Realizacija projekta elektronskog prijavljivanja imovine počeo je 2021. godine kao projekat, a njegov osnovni cilj je transparentnost i odgovornost u objavljivanju informacija o prijavljivanju imovine visokih javnih službenika.

Vrati se na ostale vesti