Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54757 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


14 March 2022

JAVNI INFORMISANJE / IZJAVA O IMOVINI

GODIŠNJA PRIJAVA IMOVINE JE ZAPOČEO 01 MARTA I ZAVRŠIĆE SE 31. MARTA 2022, I SPROVODIĆE SE U SKLADU SA ZAKONOM BR. 04/L-050 I ZAKONOM BR. 04/L-228 O PRIJAVLJIVANJU IMOVINE OD STRANE VISOKIH JAVNIH ZAVNIČNIKA.

 

DIREKTOR AGENCIJE PROTIV KORUPCIJE YLL BULESHKAJ POZIVA SVE VISOKE JAVNE ZVANIČNIKE DA PRIJAVU IMOVINE VRŠE U ZAKONSKOM ROKU, U SUPROTNOM ZA SVE ZVANIČNIKE KOJI NE ISPUNJAVAJU ZAKONSKU OBAVEZU O PRIJAVI IMOVINE, APK  ĆE PODNETI KRIVIČNU PRIJAVU U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA. 

 

REDOVNA GODIŠNJA PRIJAVA IMOVINE MOŽE SE OBAVITI PUTEM FIZIČKE DOSTAVE U KANCELARIJAMA AGENCIJE PROTIV KORUPCIJE ILI PUTEM ELEKTRONSKE ADRESE U E-MAIL ADRESU [email protected]. ZA SVAKU INFORMACIJU MOŽETE KONTAKTIRATI BROJ TELEFONA: +383 (0) 38-518-964.

 

AGENCIJA PROTIV KORUPCIJE

Vrati se na ostale vesti