Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54721 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


16 February 2022

Zamenik šefa francuske ambasade na Kosovu posetio Agenciju za borbu protiv korupcije

16. februar 2022, Priština

Direktor Agencije za borbu protiv korupcije g. Ill Buleshkaj primio je na sastanku zamenika šefa francuske ambasade u Prištini, g. Fransoa Siprijen o u pratnji dva francuska majstora stažista Julije Depetris i Agnes Lengan.

U susretu sa predstavnicima francuske ambasade, direktor AKO-a g. Ill Buleshkaj je predstavio delokrug i ulogu AKO-a u sprečavanju i borbi protiv korupcije, dok je predstavnike francuske ambasade obavestio da će po preuzimanju funkcije direktora AKO-a povećanje transparentnosti i odgovornosti Agencije biti među prioritetnim glavnim poslom.

Tokom sastanka, predstavnici Ambasade Francuske na Kosovu upoznati su sa primenom zakona o zaštiti signala, dok su posetioci bili zainteresovani za rad Agencije za borbu protiv korupcije u vezi sa procesom administrativne istrage. Posebna pažnja je posvećena neophodnom uslovu da službenici Agencije uživaju adekvatnu pravnu zaštitu tokom obavljanja službene dužnosti, posebno prilikom istrage slučajeva korupcije i razmatranja mogućeg sukoba interesa visokih funkcionera.

 

Direktor AKO-a g. Il Buleškaj i zamenik šefa francuske ambasade u Prištini g. Fransoa Siprijen, dogovorio se o nastavku komunikacije i saradnje u razmeni iskustava u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije na Kosovu.

Vrati se na ostale vesti