Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43641 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


31 March 2020

Agencija protiv korupcije objavljuje Godišnji izveštaj o radu za 2019. godinu

Priština, 31. mart 2020. –

 

Agencija protiv korupcije, u skladu sa članom 12. Zakona br. 03/ L-159 o Agenciji protiv korupcije, danas je 31. marta 2020. godine, podnela Komisiji za zakonodavstvo, mandate, imunitete, pravilnik skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije pri Skupštini Republike Kosovo, godišnji izveštaj o radu za 2019. godinu.

 

Aktivnosti na koje je koncentrisan ovaj izveštaj su sledeće:   

  • Sprovođenje zakonskog okvira u oblasti borbe protiv korupcije;
  • Rezultati procesa prijavljivanja imovine visokih javnih službenika i registracije primljenih poklona, objavljivanje registra obrazaca o deklarisanju imovine od strane visokih javnih službenika na službenoj veb stranici APK-a;
  • Sprječavanje i tretiranje slučajeva sukoba interesa tokom i nakon vršenja javne funkcije visokih javnih službenika i drugih službenika;
  • Rezultati sprečavanja korupcije prilikom praćenja aktivnosti u javnoj nabavci;
  • Sprovođenje zakona i tretiranje slučajeva u oblasti zaštite uzbunjivača;
  • Prosleđivanje krivičnih prijava nadležnim tužilaštvima, praćenje zahteva za pokretanje disciplinskog postupka zbog sumnjivih administrativnih prekršaja;
  • Edukacija javnih službenika i aktivnosti o podizanju svesti građana o pravnom okviru i trenutnim mehanizmima odgovornim za sprečavanje i suzbijanje korupcije.

 

Godišnji izveštaj o radu pokriva period od 1. januara do 31. decembra 2019. godine. Agencija protiv korupcije ostaje posvećena realizaciji svog mandata i ovlašćenja u skladu sa važećim zakonskim okvirom u oblastima vezanim za istraživanje i sprečavanje korupcije, kroz proces deklarisanja imovine visokih javnih službenika i registracije poklona javnih službenika, sprećavanja slučajeva sukoba interesa pri vršenju javne funkcije, praćenje aktivnosti javnih nabavki, istraživanje i otkrivanje slučajeva povezanih sa korupcijom, zaštitu uzbunjivača, napore za sprečavanje pojave korupcije i podizanje svesti javnosti o progresivnim koracima ka stvaranju društva u kome vladaju red i zakon.

 

Godišnji izveštaj o radu Agencije protiv korupcije za 2019. godinu možete naći u nastavku na sledećim jezicima: albanskom, srpskom i engleskom.

 

Godišnji izveštaj o radu APK 2019.– Albanski

Godišnji izveštaj o radu APK 2019.– Srpski

Godišnji izveštaj o radu APK 2019.– Engleski

 

Zbog nastale situacije sa COVID- 19, mediji nisu pozvani, međutim APK očekuje pitanja na službenom e-mailu: [email protected] 

 

Vrati se na ostale vesti