Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

1368 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


24 January 2017

PECK II predstavlja preporuke za Agenciju protiv korupcije

Projekat protiv privrednog kriminala (PECK II) predstavili su zaključke i preporuke za unapređenje rada i efikasnosti Agencije protiv korupcije (AKK). Dalje jačanje organizacionih i operativnim aspekata unutar AKK, identifikovanje sfera poboljšanja unutrašnje strukture organizacije, kao i identifikovanje institucionalnih potreba za razvoja kapaciteta Agencije bili su glavni pravci istraživanja finansiran od Kancelarije Evropske unije na Kosovu i Savet Evrope .

Nadležnosti Agencije u odnosu na razvoj i implementaciju strategije za borbu protiv korupcije i u odnosu na institucionalnom predstavljanju, odgovornost AKK u izradi strateških dokumenata, nadležnosti i kapacitete agencije u vezi sa preliminarnim istragama, javno informisanja i odnosi sa medijima, bile su glavni teme diskusije.

Direktor AKK, gospodin Šaip Havolli, ocenio je inicijativu za ovakvo istraživanje naglašavajući da "posle 10 godina rada, Agenciji je bilo potreban jedan pregled njene uloge". On je obezbedio prisutne da su za većinu preporuka koje se pojavljuju u izveštaju već preduzeti konkretni koraci, dodajući da nekoliko nejasnoća u vezi sa nadležnostima u pojedinim oblastima tek treba da se razjasne. Gospodin Havolli je ovom prilikom zahvalio menadžere projekta PECK II i njihove eksperte Luis de Sousa i Nicholas Carron za veoma kvalitetan rad, UNDP za pruženu ekspertizu u raznim sektorima, Savet Evrope za tehničku i stručnu podršku u unapređenje rada Agencije, kao i relevantne domaće faktore, organizacije civilnog društva i medije za pruženu saradnju.

 

Svi akteri i faktori u sastavu mehanizma za borbu protiv korupcije bili su prisutni u ovom događaju, uključujući i Policiju Kosova, Sudski Savet Kosova, Savet Tužilaštva Kosova, Nacionalni koordinator za borbu protiv privrednog kriminala, predstavnici Skupštine Kosova, Evropska Unija, UNDP, EULEKS, USAID, Ambasada Velike Britanije, kao i predstavnici organizacija civilnog društva. Zamenik ministra pravde, gospodina Lirak Celaj, predsedavajući Komisije Skupštine pravde, gospođa Albulena Haxhiu, i zamenik državnog glavnog tužioca, gospođa Sevdije Morina, su prisustvovali u svojstvu članova panela pored gospodina Havollija.

Vrati se na ostale vesti