Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

60074 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


02 November 2023

Agencija za sprečavanje korupcije pokreće program mentorstva sa stručnjakom iz Saveta Evrope

Priština, 1. novembar 2023 – Agencija za sprečavanje korupcije (ASK) Kosova lansirala je program mentorstva za proveru imovine javnih službenika sa stručnjakom iz Saveta Evrope. Program je lansiran u prisustvu ministarke pravde, gđe Albulena Haxhiu, g. Fahret Vellija, člana Sudskog saveta Kosova (SSK), predstavnika Kancelarije Saveta Evrope i Kancelarije Evropske unije na Kosovu.

 

Program mentorstva je fokusiran na proces provere i revizije prijavljivanja imovine javnih službenika koji sprovodi ASK, u skladu sa Zakonom o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine i poklona kao i Zakonom o ASK-u. Program će pružiti osoblju ASK-a mogućnost da se upoznaju sa najboljim evropskim praksama u proveri imovine koju su prijavili državni službenici Kosova.

 

„Ovaj program predstavlja značajan korak u našim naporima da ojačamo kapacitete ASK-a za sprečavanje korupcije na Kosovu“, rekao je direktor Yll Buleshkaj. „Prijavljivanje i provera imovine je ključno sredstvo u naporima za sprečavanje korupcije. Ovaj program će pomoći našem osoblju da razvije veštine i znanja koja su im potrebna da efikasnije istražuju slučajeve mogućih kršenja i shodno tome da bolje služimo narodu Kosova“.

 

„Društvo ne može imati svetao put ako oni koji vode institucije ili koji su na drugim nivoima postupaju u suprotnosti sa zakonom i svojim nezakonitim radom stvaraju veliku imovinu. Na Kosovu smo imali mnogo takvih. Ali ovi treba da znaju da ova nezakonita ili neopravdana imovina nikada neće biti njihova jer će se sa njima kad-tad obračunati pravda i neopravdana imovina će biti vraćena državi radi korišćenja za slojeve koji najviše imaju potrebu. Kao vlada, sve ovo vreme, bili smo posvećeni jačanju antikorupcijskog zakonodavstva i rešavanju svakog kršenja koje smo otkrili“ - naglasila je ministarka Haxhiu.

 

G. Vellija, predstavnik SSK-a, izrazio je podršku i zahvalnost za napore ASK-a za razvoj svojih kapacitete u skladu sa standardima Saveta Evrope.

 

Stručnjak iz Saveta Evrope će pružati osoblju ASK-a mentorstvo, kolektivnu i individualnu obuku, tokom celokupnog procesa provere prijavljivanja imovine za prethodnu godinu. Program mentorstva će pokrivati širok niz tema koje se odnose na proveru imovine, uključujući:

 

  • Uporedne međunarodne prakse u vezi sa proverom i revizijom prijavljivanja imovine.
  • Korake za identifikaciju finansijskih tokova i postupke za dobijanje informacija u vezi sa imovinom koju državni službenici drže u zemlji i inostranstvu.
  • Postupke provere i revizije prijavljivanja imovine.

 

ASK veruje da će program mentorstva pomoći da postane delotvornija i efikasnija agencija u svojim naporima za sprečavanje korupcije, kao i za promovisanje transparentnosti i odgovornosti na Kosovu. Očekuje se da će program imati pozitivan uticaj na veštine ASK-a za rešavanje i preporuka Venecijanske komisije u vezi sa proverom prijavljivanja imovine od strane službenika iz tužilačkog i sudskog sistema Kosova.

 

Program mentorstva se realizuje uz podršku Projekta protiv privrednog kriminala (PECK III) i deo je inicijative saradnje Evropske unije (EU) i Saveta Evrope, koju finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a sprovodi Savet.

 

          

Vrati se na ostale vesti