Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

60067 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


04 September 2023

Direktor Agencije za sprečavanje korupcije Yll Buleshkaj je dočekao na sastanak direktoricu Crno Gorske Agencije za sprečavanje korupcije, g-đu. Jelenu Perović

Danas, na održanom sastanku između direktora Agencije za sprečavanje korupcije g-dina. Ylla Buleshkaja i direktorice Crno Gorske Agencije za sprečavanje korupcije, g-đe. Jelene Perović, razgovaralo se o temama o sprečavanju korupcije, sa posebnim naglaskom na međusobnu saradnju kako bi se obezbedilo okruženje sa više integriteta u institucijama dotičnih zemalja. Tokom sastanka dotaknute su i druge važne teme koje se tiču dobrog upravljanja, transparentnosti i odgovornosti.

Direktor Yll Buleshkaj je zahvalio g-đu. Perović o poseti na Kosovu i ASK i za njenu podršku kao za razmenu iskustava u oblasti institucionalnog integriteta, odnosno o izradi, usvajanju i praćenju planova integriteta. Buleshkaj, je takođe, listirao neke od uspeha koje je Agencija postigla, među kojima su smanjenje broja predmeta koji se godinama prenose, unapređenje saradnje sa lokalnim institucijama, unapređenje stručnih kapaciteta osoblja, jačanje regionalne i evropske saradnje.

Direktorica Perović je izrazila zahvalnost za rad i zalaganje ASK-a u sprečavanju korupcije i istakla je da su naše Agencije od velikog značaja u sprečavanju korupcije u našim zemljama.

ASK Crne Gore nastavlja biti spremna da podržava ASK u sprovođenju svog mandata, bilo kroz razmenu praksi, organizovanja poseta, razmenu dokumenata ili drugih promotivnih aktivnosti.

Oba direktora su se saglasili da nastave saradnju na jačanju mehanizma uzbunjivanja, pregled antikorupcijskog zakonodavstva i sprečavanju sukoba interesa kao važnih oblasti za poboljšanje života građana naših zemalja.

Vrati se na ostale vesti