Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

60021 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


03 May 2023

Na Međunarodni dan slobode medija, Agencija za Sprečavanje Korupcije zahvaljuje se medijima na saradnji u sprečavanju i borbi protiv korupcije na Kosovu

„Danas, na Svetski dan slobode medija, obeležavamo dragocenu ulogu koju novinari igraju u borbi protiv dezinformacija na Kosovu i širom sveta za slobodno i demokratsko društvo.
Kvalitativne, jasne i istinite informacije su neophodne za demokratsko društvo zasnovano na vrednostima slobode, pravde, poštenja, poštovanja i dostojanstva” rekao je Direktor ASK-a Yll Buleshkaj.
Agencija veruje u međusobnu i iskrenu saradnju sa medijima kako bi ispunila svoj zakonski mandat u sprečavanju korupcije. Prošle godine Agencija je povećala broj javnih komunikacionih aktivnosti u odnosu na prethodne godine, kao i udvostručila je odgovore na zahteve medija i NVO-a, bez diskriminacije bilo koje od njih. Tokom 2022. godine Agencija je primila i odgovorila na više od 170 pitanja, kao i pokrenula je više od 30 slučajeva prema izveštajima medija.
“Agencija zahvaljuje sve novinare koji ostaju prva linija odbrane demokratije i kamen temeljac svakog slobodnog i poštenog društva” rekao je Direktor Buleshkaj.

Vrati se na ostale vesti