''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

59889 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


13 July 2022

Agencija protiv Korupcije na Kosovu razmenjuje iskustva o borbi protiv korupcije sa srodnim institucijama u Francuskoj (Pariz)

Na inicijativu i organizaciju Ambasade Francuske na Kosovu, petočlana delegacija Agencije protiv Korupcije koju predvodi Yll Buleshkaj, boravili su u zvaničnoj dvo-dnevnoj poseti Francuskoj (Pariz) gde su održali sastanke sa rukovodiocima srodnih institucija, čiji je delokrug sprečavanje i borba protiv korupcije. Prvog dana održana su tri sastanka.

Prva zvanična poseta, u francuskoj vlasti, delegacija Agencije protiv Korupcije koju je predvodila Agencija protiv korupcije Francuske (Agence française anticorruption), gde ih je dočekala Izadora Zubek, Zamenik Šefa Misije za Međunarodne Poslove, i Pierre-Ives Allain, menadžer sektora,

razgovarajući o ulozi Agencije protiv korupcije u Francuskoj, saradnji sa Javnim Tužilaštvom, kao i oblicima saradnje Agencije sa Ministarstvom Pravde i Ministarstvom Finansije u rešavanju slučajeva za sprečavanje i borbu protiv korupcije. Tokom sastanka, predstavnici institucije APK-a u Francuskoj predstavili su i načine saradnje Agencije sa Ministarstvom Pravde i Ministarstvom Finansija u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Na sastanku sa predstavnicima Agencije protiv Korupcije u Francuskoj, Direktor APK-a, Yll Buleshkaj je obavestio predstavnike srodne institucije u vezi sa delokrugom Agencije protiv Korupcije, posebno organizacijom i razvojem procesa administrativnih istraga od strane APK-a.

 

Na drugom sastanku, delegacija APK-a, dočekana je na sastanku od predstavnika Institucije Višeg Organa za Transparentnost u Javnom Životu (Haute Autorité pour la transparence de la vie publique), Marie Lintzer, odgovorna za međunarodna partnerstva i Michel Smaniotto, Zamenik Generalnog Sekretara Višeg Organa za Transparentnost u Javnom Životu, gde se razgovaralo i o prijavi i proveri imovine visokih javnih zvaničnika, administrativne istrage i saradnja sa Javnim Tužilaštvom i razvoj procesa i mera za sprečavanje i borbu protiv korupcije za državne službenike na visokim pozicijama.

Direktor APK-a, YIl Buleshkaj, predstavio je predstavnicima francuske institucije proces prijave imovine na Kosovu, konkretno mandat APK-a u odnosu na transparentnost imovine javnih zvaničnika, punu kontrolu imovine kao i ulogu APK-a i u sprečavanju sukoba interesa javnih zvaničnika. Na sastanku sa predstavnicima Višeg Organa za Transparentnost u Javnom Životu, razgovarano je takođe i o načinima međunarodne saradnje koje primenjuje francuska institucija za proveru imovinskih prijava visokih javnih zvaničnika.

Direktor Departmana za Sprečavanje Korupcije, Afrim Atashi, je naglasio povećanje transparentnosti javnih zvaničnika i njihove odgovornosti prema poreskim obveznicima kroz prijavu imovine i objavljivanje njihove imovine. Ovaj mehanizam daje rezultate u podizanju poverenja građana u institucije, rekao je Atashi.

 

Razmena iskustava o postupanju i istrazi slučajeva korupcije bila je takođe i tema razgovora delegacije APK-a tokom posete Vrhovnom Savetu Sudstva, Sudija i Tužioca (Conseil magistrature), na trećem sastanku u Francuskoj. Delegacija je dočekana od Delegaciju je primila Isabelle Pouei, zamenica generalnog sekretara u Apelacionom sudu, i Lise Chipault, Zamenik Generalnog Sekretara. Predstavnici Vrhovnog Saveta Sudstva razgovarali su sa Direktorom APK-a, Buleshkajem o dinamici rešavanja slučajeva korupcije od strane Vrhovnog Saveta Sudstva, dok su, u vezi sa stvaranjem poverenja u javno mnjenje u pravosudnom sistemu, predstavnici Saveta kao jedan od glavnih ciljeva institucije predstavljali su transparentnost i otvorenost institucije za saradnju sa svim sektorima društva i lobiranje za promociju poštovanja zakona, putem publikacija, prezentacija i objavljivanja statističkih podataka o predmetima.

Direktor APK-a, Yll Buleshkaj, predstavio je prakse APK-a za prosleđenje slučajeva u Državnom Tužilaštvu, kao i saradnju APK-a sa relevantnim institucijama u sprečavanju i borbi protiv korupcije, uključujući i potrebu da ova saradnja postane još efikasnija.

Vrati se na ostale vesti