''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

54771 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


31 March 2022

DANAS ISTIČE ZAKONSKI ROK ZA PRIJAVLJIVANJE IMOVINE, OKO 550. ZVANIČNIKA NISU SE ODAZVALI ZAHTEVU ZA PRIJAVU IMOVINE

31 mart 2022, Priština

Danas je poslednji dan za ispunjenje zakonske obaveze za redovno godišnje prijavljivanje imovine, dok zakonskoj obavezi još nisu se odazvali oko 550. javnih zavničnika.

APK poziva visoke zvaničnike koji još nisu ispunili svoju zakonsku obavezu da iskoriste preostalo vreme.

Obrazac za prijavu imovine može se dostaviti putem fizičke dostave u kancelarijama APK tokom redovnog radnog vremena, ili potpisan i skeniran putem elektronske adrese [email protected].

Javni zvaničnici treba prijaviti stanje njihove imovine i njihovih članova porodice, informacije o imovini, njihovih prihoda, kao: nekretnine, pokretne imovine u vrednosti preko tre hiljade (3 000) Evra, njihovo vlasništvo akcija u komercijalnim društvima, hartije od vrednosti, gotovinu na banci i druge finansijske institucije, finansijska prava i obaveze prema pravnim i fizičkim licima i godišnji prihod, realizovan unutar ili van zemlje.

Agencija protiv Korupcije podseća visoke javne zvaničnike da ne prijavljivanje imovine predstavlja krivično delo i obavezuje APK postupiti u skladu sa članom 430. Krivičnog Zakonika Kosova.

Zakonski rok za redovno godišnje prijavljivanje imovine za 2021. godinu je od 1. do 31. marta 2022. godine.

 

Vrati se na ostale vesti