Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54769 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


24 March 2022

JAVNO OBJAŠNJENJE - AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE

24. mart 2022, Priština


Agencija za borbu protiv korupcije vas obaveštava da vest objavljena u nekim medijima da je AKO pokrenula istragu protiv istražnog savetnika nije tačna.

Za tačnost i tačnost informacija javnog informisanja, Agencija za borbu protiv korupcije pojašnjava da je u vezi sa postupanjem u slučaju prijave imovine savetnika premijera Kosova, Luana Dalipija, iz redovnog praćenja medija identifikovala informacije u vezi sa poslovanjem apostrofiranog službenika, a trenutno proverava slučaj od strane nadležnih službi.

Shodno tome, Agencija ni u kom slučaju ne prejudicira rezultat istrage pre nego što se sve istrage sprovedu u skladu sa zakonima na snazi.

Razvijanje istraga i kontrole imovine vrši se bez etničkih, polnih, jezičkih, verskih i drugih predrasuda subjekata koji se deklarišu.

Vrati se na ostale vesti