Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54709 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


27 January 2022

Direktor Agencije za Borbu protiv Korupcije danas se sastao sa Ambasadorom Švajcarske na Kosovu, g. Thomas Kolly.

Yll Buleshkaj: Ubrzavanje dinamike u rešavanju slučajeva korupcije je neophodno za sprečavanje i borbu protiv Korupcije na Kosovu.

27. januar 2022, Priština


Direktor Agencije za Borbu protiv Korupcije danas je održao informativni sastanak sa Ambasadorom Švajcarske na Kosovu, g. Thomas Kolly.   Čestitajući mu na novom položaju Direktora ABPK, Ambasador Švajcarske na Kosovu, g. Thomas Kolly je pružio tehničku podršku u obavljanju zadataka Agencije. On je istakao da Švajcarska kroz svoje projekte podržava ABPK u dužem vremenskom periodu i da će nastaviti dalje.

Sa druge strane, Direktor ABPK-a g. Yll Buleshkaj, obavestio je Švajcarskog Ambasadora g. Thomas Kolly sa aktuelnim radnjama ABPK-a u vezi sa zakonskim izmenama i dopunama njenog delokruga, odnosno Zakona o ABPK-u i Zakona o Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Imovine Visokih Javnih Zvaničnika i Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Poklona za Sve Zvaničnike, dok, ističući da će strateška orijentacija ABPK-a biti usmerena na sprovođenju vladavine prava i na uspostavljanje mehanizama koji daju konkretne rezultate u sprečavanju i borbi protiv Korupcije na Kosovu. ʺUbrzavanje dinamike u rešavanju slučajeva korupcije je neophodno za sprečavanje i borbu protiv Korupcije na Kosovuʺ, istakao je Direktor Agencije za Borbu Protiv Korupcije, g. Yll Buleshkaj.

Na zajedničkom sastanku Direktora ABPK-a i Švajcarskog Ambasadora razgovaralo se i o mogućnostima realizacije projekata regionalne saradnje u zajedničkim inicijativama, razmene iskustava u sprečavanju i borbi protiv Korupcije.

Vrati se na ostale vesti