''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

54702 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


24 January 2022

Direktor ABPK-a Yll Bulehkaj obavestio je danas Odbor za zakonodavstvo, mandate i imunitete o Pravilniku Skupštine i nadzoru Agencije za borbu protiv korupcije

24. januar 2022, Priština

Na poziv Odbora za zakonodavstvo, mandate i imunitete, uz Pravilnik Skupštine i nadzor Agencije za borbu protiv korupcije, direktor ABPK-a Yll Buleshkaj  uručio je izveštaj o radu ove agencije za 2022. godinu.

Izveštaj direktora ABPK-a Buleshkaj je fokusiran na delokrug ABPK-a, istrage i administrativne aspekte, proces prijavljivanja imovine visokih javnih zvaničnika, prijavljivanje i registraciju poklona javnih zvaničnika, sprečavanje slučajeva sukoba interesa u vršenju javne funkcije, zaštitu uzbunjivača, praćenje aktivnosti javnih nabavki kao i izradu i praćenje sprovođenja Strategije i Akcionog plana za borbu protiv korupcije.

Nakon rasprave održane na sednici, usvojen je Izveštaj o radu Agencije za borbu protiv korupcije za 2022. Godinu.

Vrati se na ostale vesti