Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

49323 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


25 March 2021

Agencija protiv Korupcije poziva ske visoke javne zvaničnike da vrše prijavu imovine u okviru zakonskog roka, u suprotnom, za sve zvaničnike koji ne ispunjavaju zakonsku obavezu o prijavi imovine, APK preduzimaće pravne radnje u skladu sa zakonskim mandatom

Proces prijavljivanja imovine započet 1. marta 2021. godine i dalje se nastavlja sa sprovođenjem u skladu sa Zakonom o Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Imovine Visokih Javnih Zvaničnika i Prijavljivanju, Poreklu i Kontroli Poklona, dok završiće se 31. marta 2021.

U poslednjoj nedelji prijavljivanja redovne godišnje imovine, zahtevu o prijavljivanju imovine su se odazvali 2400 javnih zavničnika, dok su oko 4886 zavničnika koji imaju zakonsku obavezu redovno godišnje prijavljivanje imovine u Agenciji protiv Korupcije.

Agencija protiv Korupcije poziva ske visoke javne zvaničnike da prijave imovinu do dana: 31 mart 2021, u suprotnom, za sve zvaničnike koji ne ispunjavaju zakonsku obavezu o prijavi imovine, APK preduzimaće pravne radnje u skladu sa zakonskim mandatom.

APK, podseća  sve subjekte koji izveštavaju da u slučajevima ne prijave redovne godišnje imovine od strane javnih zvaničnika i nepoštovanja zakona br. 04/L-050, kao i zakona br. 04/L-228 o prijavljivanju imovine od strane visokih javnih zavničnika, Agencija protiv Korupcije podneće krivičnu prijavu u skladu sa članom 437. Krivičnog Zakonika.

Agencija protiv Korupcije obezbeđuje da će biti na usluzi svim subjektima koji izveštavaju da pruže sve potrebne informacije javnim zvaničnicima kako bi se uspešno okončao proces prijavljivanja imovine, uvek poštujući obaveze propisane zakonom.

APK, takođe poziva sve subjekte koji izveštavaju da osim redovne godišnje prijave imovine, svi visoki javni zvaničnici, su dužni prijaviti imovinu po prijemu dužnosti i po završetku/smenjivanju sa dužnosti u roku od 30. dana prema važećem zakonu.

U svrhi što efikasnijeg odvijanja procesa prijavljivanja imovine, Agencija protiv Korupcije ima u usluzi sledeće brojeve telefona: +383 (0) 38-518-964;  (0)38-200 10 728 ; dhe +383 (0) 38-518-912;  (0)38-200 10 731 . 

Za detaljnije informacije o subjektima za prijavljivanje i listi zvaničnika koji su obavezni da izvrše prijavljivanje imovine, molimo vas, posetite zvaničnu internet stranicu APK-a: www.akk-ks.org.

Vrati se na ostale vesti