Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

49105 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


14 September 2020

951 viših javnih zvaničnika će podlesti punoj kontroli imovine

 U skladu sa Zakonom br. 04/L-228 o izmenama i dopunama zakona br. 04/L-050 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika, Agencija za borbu protiv korupcije izvršiće potpunu kontrolu imovine 20% službenika koji su dužni da prijave imovinu.Od ukupno 4751 izjavljenih subjekata, obrasci 951 službenika biće pod punom kontrolom imovine od strane Agencije.

 

Pored ovog spiska koji je izvučen javnim žrebom, Agencija za borbu protiv korupcije ima zakonski mandat da sprovodi potpunu reviziju imovine drugih službenika koji nisu izabrani žrebom, po službenoj dužnosti ili na zahtev javnosti ili drugih zainteresovanih lica, u slučajevima kada postoje sumnje zasnovane na tačnosti i ispravnosti izjava.

U sledećim vezama možete naći potpunu listu službenika od kojih se zahteva da izvrše godišnju deklaraciju imovine i spisak službenika koji će biti pod punom kontrolom prijavljene imovine.

 

Link:   https://akk-ks.org/deklarimi_i_pasuris/173/subjektet-deklaruese-dhe-lista-e-zyrtarve/173

 

Uzimajući u obzir situaciju stvorenu sa COVID-19, u skladu sa odgovornim institucionalnim smernicama i preporukama, žreb za potpunu kontrolu imovine izvršen je u prisustvu tima Javne radio televizije Kosova (RTK).

 

S poštovanjem,

Agencija za borbu protiv korupcije

Ulica "Nazim Gafurri" br.31; 10000, Priština, Kosovo; Tel: +383 38 518 907 ili 200 10 716; E-mail: [email protected] ; www.akk-ks.org 

 

Vrati se na ostale vesti