Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43652 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


09 June 2020

Javno saopštenje

Agencija protiv korupcije obaveštava da krajnji rok za prijavljivanje imovine visokih javnih zvaničnika ističe 19. juna 2020. godine

 

Agencija protiv korupcije poziva sve visoke javne zvaničnike da prijavljivanje imovine obave do 19. juna 2020. godine, u protivnom protiv svih zvaničnika koji se ne odazivaju na zakonske obaveze za prijavljivanje imovine, APK će preduzeti zakonske mere u skladu sa mandatom i važećim zakonima

 

Priština, 08. juni  2020.

 

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Kosovo br. 02/38 od 31.05.2020, radi olakšavanja mera nakon situacije stvorene pandemijom COVID-19, Agencija protiv korupcije produžila je rok za prijavljivanje imovine do 19. juna 2020. Proces prijavljivanja imovine obaviće se u skladu sa članom 3. Zakona br. 04/L-050 o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine visokih javnih zvaničnika i prijavljivanju, poreklu i kontroli poklona za sve zvaničnike, kao i članom 1. Zakona br. 04/L-228.

Od 1. marta do danas, od ukupno 4694 zvaničnika koji imaju zakonsku obavezu redovno godišnje prijavljivanje imovine u Agenciji protiv korupcije, na zahtev za prijavljivanje imovine odazvalo se preko 80% zvaničnika koji su predali obrasce za prijavljivanje u APK.

 

Ovom prilikom Agencija protiv korupcije poziva sve visoke javne zvaničnike da prijavljivanje imovine obave do 19. juna 2020. godine, u protivnom protiv svih zvaničnika koji se ne odazivaju na zakonske obaveze za prijavljivanje imovine, APK će preduzeti zakonske mere u skladu sa mandatom i važećim zakonima.

Direktor Agencije protiv korupcije, g. Shaip Havolli, Agencija protiv korupcije, uverava da će APK biti na usluzi svim subjektima koji prijavljuju, za pružanje svih potrebnih informacija javnim zvaničnicima kako bi se proces prijavljivanja imovine uspešno završio, uvek poštujući zakonom utvrđene obaveze.

 

Takođe, Agencija protiv korupcije obaveštava sve subjekte koji prijavljuju da su dužni da obave prijavljivanje imovine po preuzimanja dužnosti i nakon napuštanja/razrešenja funkcije u roku od 30 dana od dana preuzimanja dužnosti i nakon napuštanja/razrešenja, prema važećem zakonu.

 

S poštovanjem,

Agencija protiv korupcije

 

Ul. "Nazim Gafurri" br.31; 10000, Priština, Kosovo; Tel: +383 38 518 907 ose 200 10 716; E-mail: [email protected] ; www.akk-ks.org

Vrati se na ostale vesti