Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43648 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


02 June 2020

Agencija protiv Korupcije obaveštava da je rok za prijavljivanje imovine 19. juni 2020. Godine

02 jun 2020, Priština

 

U skladu sa Odlukom Vlade Republike Kosova br. 02/38 od 31.05.2020, radi olakšavanja mera nakon nastale situacije sa  pandemijom COVID-19, Agencija protiv Korupcije obaveštava da rok za prijavljivanje imovine nastavljen je do 19. juna 2020.

 

Ovom prilikom Agencija protiv Korupcije zahteva od visokih javnih službenika koji još nisu prijavili imovinu Agenciji protiv Korupcije, prijavljivanje imovine u skladu sa članom 3. Zakona br. 04-L-050 o deklaraciji, poreklu i kontroli imovine visokih javnih službenika i deklaraciji, poreklu i kontroli poklona svim službenicima, kao i članu 1. Zakona br. 04 / L-228, mogu da obave u Agenciji protiv Korupcije do 19. juna 2020. godine.

Obrazac o prijavljivanju imovine mora da bude  popunjen u skladu sa članovima 5, 6, 7, 8 i 10 Zakona br. 04 / L-050 i Zakon br. 04 / L-228 o izmenama i dopunama zakona br. 04 / L-050. U međuvremenu, visoki javni zvaničnici koji su prijavili imovinu preuzimanjem dužnosti od 1. januara ove godine i do sada nisu dužni da podnose redovne godišnje deklaracije.

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosova u vezi sa situacijom COVID-19, Agencija protiv Korupcije, u skladu sa uputstvima i preporukama, 17.03.2020. godine, obavestila je sve javne službenike da se: podnošenje obrazaca za prijavljivanje imovine može da se obavi putem info adrese e-pošte infakk-ks.org: i da se rok za prijavljivanje imovine odlaže za neodređeno vreme dok se situacija ne normalizuje.

Za to vreme, uprkos situaciji stvorene COVID-19, Agencija protiv Korupcije nastavila je da radi u skladu sa preporukama relevantnih institucija koje deluju i rade u skladu sa svojim mandatom utvrđenim u odredbama Zakona br. 03 / l-159 za Agenciju protiv Korupcije i drugog zakonodavstva i kontinuirano je primila od subjekata obrasce kojima prijavljuju imovinu.

Agencija protiv Korupcije biće na raspolaganju svim subjektima koji prijavljuju imovinu da će im pružiti sve potrebne informacije javnim službenicima kako bi se proces prijavljivanja imovine uspešno završio, uvek poštujući zakonske obaveze.

Za dodatne informacije možete nas kontaktirati na sledeće brojeve telefona: 038 518 912, 038 518 964 i na lokal br. tel. 200 10 731, 200 10 278.

U prilogu je imate dopis Agencije protiv Korupcije upućeno javnim institucijama.

 

S poštovanjem

Agencija protiv Korupcije

 

Ul. "Nazim Gafurri" nr.31; 10000, Pristina, Kosovo; Tel: +383 38 518 907 ose 200 10 716; E-mail: [email protected] ; www.akk-ks.org

Vrati se na ostale vesti