Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43633 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


17 March 2020

Saopštenje za javnost

Priština, 17. mart  2020. godine

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva sa Corona Virusom COVID-19, za redukciju delovanja sa umanjenim osobljem u svakoj javnoj instituciji, osim u sektoru zdravstva i sektoru bezbednosti, Agencija protiv korupcije obaveštava javnost da će nastaviti sa radom na osnovu odluka i uputstava javnih institucija.

 Ovom prilikom,  Agencija protiv korupcije obaveštava sve visoke javne službenike da zbog nastale situacije,  ne može da direktno prima prijave imovine od strane visokih javnih službenika ili ovlašćenih lica u kancelarijama APK-a , stoga molimo sve visoke javne službenike da prijavljivanje imovine vrše elektronskim putem na adresu [email protected], dok obrasci za prijavljivanje imovine treba da budu potpisani i skenirani.

Agencija protiv korupcije saopštava da se rok za prijavljivanje imovine produžava na neodređeni period, dok će o svim promenama, AKK obaveštavati javnost i javne institucije.

S poštovanjem,

Agencija protiv korupcije

Ul. „Nazim Gafurri“ br. 31; 10000, Priština, Kosovo; Tel: +383 38 518 907 ili 200 10 716; E-mail: [email protected] ; www.akk-ks.org

Vrati se na ostale vesti