Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

43632 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


17 March 2020

Obaveštenje za media

Agencija protiv korupcije


Priština, 16. mart 2020,

 

Na osnovu odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva Corona virusom COVID-19, o smanjenju suštinskih delatnosti i suštinskog osoblja svake javne institucije, osim osoblja zdravstvenog i bezbednosnog sektora, Agencija protiv korupcije obaveštava javnost da će nastaviti sa radom u skladu sa odlukama i uputstvima javnih institucija.  

 

Ovom prilikom, na osnovu preporuka datih od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, za izbegavanje direktnih kontakata, molimo sve građane, da sve vaše zahteve i interesovanja u vezi sa delokrugom Agencije, pošaljite na elektronsku adresu info@akk-ks.org.  

 

U cilju sprovođenja odluke Vlade Republike Kosovo br. 01/9, o preduzimanju dodatnih mera nakon potvrđivanja pozitivnih slučajeva Corona virusom COVID-19, i preporuka datih od strane Nacionalnog instituta za javno zdravlje Kosova, za izbegavanje direktnih kontakata, APK apeluje višim javnim službenicima da u okviru svojih tehničkih mogućnosti, prijavljivanje imovine vrše u elektronskom obliku na adresu info@akk-ks.org.

 

Agencija protiv korupcije obaveštava javne institucije Kosova, tačnije više javne službenike da će se proces prijavljivanje imovine, započet 1. marta 2020. godine, nastaviti da se sprovodi u skladu sa Zakonom o prijavljivanju, poreklu i kontroli imovine.

 

Agencija protiv korupcije smatra da se rok za prijavljivanje imovine, da se odlaže za još jedan neodređeni period, ne utvrđujući bilo koji rok (određeni datum) zbog nastale situacije.

 

O svim promenama APK će blagovremeno obavestiti javnost i javne institucije.   

   

 

S poštovanjem,

Agencija protiv korupcije

Ul. "Nazim Gafurri" br. 31

10000, Priština, Kosovo

Tel: +383 38 518 907 ili 200 10 716

E-mail: info@akk-ks.org 

www.akk-ks.org

Vrati se na ostale vesti