Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1404 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

21 February 2013

KONKURSA


Agencija Protiv Korupcije: Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu 
Sprečavanja 

Naziv radnog mesta: 2(Dva) pozicije-Visoki Zvaničnik za Sprečavanje Sukoba Interesa i Korupcije
Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: Koeficijent 8 plus dodatak 137 €
Broj preporuke za radno mesto: ZYR 1
Dužnosti i odgovornosti:
• Identifikuje potencijalne slučajeve sukoba interesa viših zvaničnika utvrđenih zakonom;
• Razvija procedure za istragu slučajeva sukoba interesa;
• U saradnji sa šefom divizije određuje način vođenja procedure radi obrade slučajeva;
• Priprema izveštaje o pokretanju procedure za razmatranje sukoba interesa;
• Priprema krivične prijave i druge odluke u vezi tretiranih slučajeva;
• Obaveštava šefa divizije o etapama istrage i o mogućim slučajevima sukoba interesa;
• Priprema izveštaje za šefa divizije, o obrađenim slučajevima; 
• Priprema odluke radi objavljivanja;
• Koordinira aktivnosti sa ostalim službenicima Agencije;
• Obavlja i druge poslove koje određuje šef divizije;


Uslovi učešća u regrutovanju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate 

Kvalifikacija i ostale tražene sposobnosti:
• Kandidat treba da je diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista,
• Jednu(1) godinu profesionalnog iskustva, preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
• On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
• Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
• Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
• Da je stalni stanovnik Kosova.
• Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. . 
• Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
• Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Primena principa rada: 
.U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova ali biće ponuđeni i drugi specifični principi. 

Vremenski rok imenovanja:

Datum zatvaranja konkursa: 22.02.2013-08.03.2013
Prijava zahteva:
Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.
Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica
Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.
Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni. Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.
Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.