Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1331 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

21 May 2012

NASTAVAK KONKURSA


Agencija Protiv Korupcije: Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu Sprečavanja 
Naziv radnog mesta:Visoki Zvaničnik za Sprečavanje Sukoba Interesa i Korupcije
Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: Koeficijent 8 plus dodatak 137 €
Broj preporuke za radno mesto: ZYR 1
Dužnosti i odgovornosti:

 • Priprema informacije i drugi materijal u svrhu edukacije i jačanja svesti javnosti a u cilju sprečavanja i borbe protiv fenomena korupcije:
 • Prati oglase ekonomskih operatera za njihove aktivnosti na internetskim stranicama RKJN;
 • Prati objavljivanja u medijima u vezi započetih korupcionih slučajeva;
 • Učestvuje kao posmatrač u komisijama nabavke kod institucija,a u vezi aktivnosti tokom vrednovanja ponuda;
 • Preduzima sve mere za sprečavanje korupcije, pružajući svoje mišljenje za njihovu obustavu;
 • Obavlja i druge poslove koje određuje šef divizije;

Uslovi učešća u regrutovanju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate 
Kvalifikacija i ostale tražene sposobnosti:

 • Kandidat treba da je diplomirani pravnik ili diplomirani ekonomista,
 • Jednu(1) godine profesionalnog iskustva,preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
 • On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
 • Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
 • Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
 • Da je stalni stanovnik Kosova.
 • Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. .
 • Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
 • Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Primena principa rada: 
U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova ali biće ponuđeni i drugi specifični principi. 
Vremenski rok imenovanja:
Datum zatvaranja konkursa:
 18.05.2012-24.05.2012
Prijava zahteva:

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.
Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica
Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.
Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni. Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.
Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
.Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.

 

Skinete aplikaciJu