Korrupsioni mbaron me ndihmën tuaj...

0800 10 800

Thirrjet janë pa pagesë, konfidenciale dhe të besueshme!

170 - Vetedijesimi_kunder_korrupsionit | AKK

Vetëdijësimi kundër Korrupsionit

TV Spote


Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Kosova fillon fushatën kundër korrupsionit

Fushatë sensibilizuese e AKK & IKD për risitë e Ligjit për Parandalimin e Konfliktit të Interesit.