Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Vesti

28 Februar 2018

Sutra počinje proces redovnog godišnjeg prijavljivanja imovine visokih javnih zvaničnika

Priština, sreda, 28-og februara 2018 god. - U skladu sa Zakonom za prijavljivanje porekla i kontrole imovine visokih javnih zvaničnika i prijavljivanju porekla i kontrole poklona, sutra zvanično počinje proces redovnog godišnjeg prijavljivanja imovine visokih javnih zvaničnika.

U obaveštenju upućenom svim javnim zvaničnicima, direktor Agencije g-din Šaip Havoli pozvao je sve visoke zvaničnike da u skladu sa zakonskim rokovima dostave formulare za prijavljivanje imovine i izrazio otvorenost Agencije za saradnju sa svim zvaničnicima da bi ostvarili jedan uspešan proces.

Prema pomenutom Zakonu, prijavljivanje imovine počinje 1. marta i završava se 31. marta. Prijavljivanje imovine se odnosi na sve javne zvaničnike, sa izuzetkom onih koji su izjavili imovinu po stupanju na dužnosti posle 1. januara ove godine. Neprijavljivanje ili lažno prijavljivanje imovine od strane visokih javnih zvaničnika predstavlja krivično delo kažnjivo po Krivičnim zakonikom (član 437 stavovi 1 i 2).

Za više informacija u vezi procesa za prijavljivanja imovine javnih zvaničnika, preuzmite praktični vodič za prevenciju i borbu protiv korupcije:
http://www.akk-ks.org/repository/docs/UDHEZUES-SERBISHT_(2)_718214.pdf

Za detaljnije informacije u vezi spiska sa zvaničnicima koji su obavezni da prijavljuju imovinu ili načina kako se preuzima obrazac za prijavljivanje imovinu, posetite službenu veb stranicu Agencije Protiv Korupcije:
http://akk-ks.org/sr/deklarimet#indexmain