Korupcija se završava uz vašu pomoć

0800 10800 Pozivi su besplatni , poverljivi i pouzdani

Raporto

Faleminderit për raportimin!

Raportimi juaj është dërguar me sukses. Nese ju se bashku me raportimin do te dergoni dhe kontaktet tuaja atehere punonjësit e Agjencisë do t’iu kontaktojne menjehere dhe do t’iu bejne te ditur hapat e metejshem, ndersa te dhenat tuaja do te ruhen ne menyre konfidenciale. Te gjitha menyrat e raportimeve jane konfidenciale dhe te besueshme.

1.
2.
3.
4. *recaptcha

Informacioni i cili jepet përmes këtij raportimi, mbahet nga Agjensioni vetëm si e dhënë informative. Agjensioni mund t’iu kontaktoj juve në mënyrë të drejtpërdrejtë për të folur mbi rastin e përshkruar vetëm kur ju jepni njërin prej kontakteve tuaj. Nëse dëshironi të na kontaktoni në mënyrë telefonike, ju mund të na telefononi në numrin pa pagesë 0800-10800. Të gjitha thirrjet janë konfidenciale dhe të besueshme.