Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

875 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


14 November 2007

Agencija za Borbu Protiv Korupcije na Kosovu lansira slizbenu stranicu na internetu

PRISHTINË/PRIŠTINA, 13. novembar 2007. godina -- Agencija ima zadovoljstvo da informiše javnost da se počevši od današnjeg dana lansirao službenu stranicu na internetu ovo je najnovija inicijativa agencije koja ima za cilj da bude sto blize građana Kosovo i ostalim organima u zajedničkoj borbi protiv korupcije.

Adresa www.akk-ks.org če uvek biti veliko ogledalo sa puno podataka o svakodnevnim aktivnostima agencije , na ovoj stranici zainteresovani če imati mogučnost da se informišu o zadacima i zajedničkim aktivnostima koja razvijamo sa partnerima u borbu protiv korupcije.

Pored ostalog pomoču ove stranice zainteresovani imače mogučnost da sarađuju tesno sa agencijom prijavljujuči slučaje korupcije.

Direktor Agencije gospodin Hasan Preteni je izjavio pored ostalog da svi oni koji imaju informaciju o korupciju sada imaju novo mogučnot da lako i efikasno informišu o takvim slučajevima.

G.Preteni isto tako poziva sve građane Kosova da nastavljaju da budu parteneri Agencije u suzbijanje korupcije i ostalih negativnih pojava u društvu , dalje nastavio je on da javno mišljenje o stranici interneta je jako bitno i da su svi oni koji imaju nove ideje o izgledu i sadržaju stranice mogu to da predlože.

Na kraju moram vas informisati da stranica na srpskom jeziku nije kompletna ali da če biti u najkračem mogučem roku.

Za više informacija molim da kontaktirate:
Višeg službenika za informacije 
Mefail Bajqinovci
Mefail.bajqinovci@ks-gov.net 
038-248-564 
044-148-823

Vrati se na ostale vesti