Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

60075 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


09 November 2023

Delegacija Agencije za sprečavanje korupcije posećuje VIPKSI

Danas, delegacija Agencije za sprečavanje korupcije na čelu sa direktorom g. Yll Buleshkajem je posećivala Visoki inspektorat za prijavu i kontrolu imovine i sukoba interesa (VIPKISI).

Kosovska delagacija je dočekana od strane generalne inspektorke, g-đe. Evgjeni Bashari i njenih saradnika.

Delegacije su razmenile iskustva u vezi sa prijavljivanjem i kontrollom imovine, kao i prakse postupanja sa sumnjivim slučajevima sukoba interesa. Neki od zajedničkih izazova identifikovanih na sastanku bili su verifikacija imovine koja se drži u inostranstvu, kao i objavljivanje odluka na temu sukoba interesa pri vršenju službene dužnosti.

Generalna inspektorka, g-đa. Bashari i direktor g. Buleshkaj dogovorili su se o ažuriranju memoranduma o međuinstitucionalnoj saradnji i istraživanje mogućnosti za zajedničke aktivnosti u cilju sprečavanja korupcije i promovisanja etičkog ponašanja javnih zvaničnika.

Vrati se na ostale vesti