Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59930 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


12 April 2023

Direktor ASK-a Yll Buleshkaj predstavlja Skupštini Kosova godišnji izveštaj o radu za januar - decembar 2022. Godine

Direktor Agencije za Sprečavanje Korupcije, YLL Buleshkaj, zajedno sa g. Afrim ataše, direktor odeljenja i g. Frašer Murtezaj, zam direktor odeljenja, predstavili su danas Komisiji za zakonodavstvo, mandate, imunitete, Poslovnik Skupštine i nadzor Agencije protiv korupcije godišnji izveštaj o radu Agencije za period januar - decembar 2022. godine.

Izvještavanje pred poslaničke grupe, Direktor Yll Buleshkaj je započeo sa postupanjem po predmetima u preliminarnim postupcima tokom 2022. godine, gdje je Agencija vodila ukupno 619 predmeta, od kojih je 267 prosleđeno tužilaštvu i policiji na dalje postupanje, 4 delegirani su na postupanje u drugim institucijama, 16 je prosleđeno nadležnim administrativnim organima sa zahtevom za pokretanje disciplinskog postupka, 267 je zatvoreno, dok je 65 u postupku. Dok, kada je u pitanju postupanje po predmetima za sprečavanje sukoba interesa, on je naglasio da je Agencija vodila ukupno 233 predmeta.

U vezi sa godišnjom prijavom imovine, Direktor Buleshkaj je naglasio da je došlo do povećanja odgovornosti visokih javnih zvaničnika da prijave imovinu u rokovima utvrđenim zakonima na snazi i od ukupno 4 hiljada 748 subjekta prijavljivanja, 4 hiljada i 687 ili 98.72 odsto prijavilo je imovinu u roku, dok 61 ili 1.28 odsto zvaničnika nije ispoštovalo zakonski rok za prijavljivanje imovine.

Kada je reč o predmetima obučenim za sprečavanje korupcije u javnim nabavkama, on je rekao da je Agencija zabeležila duplo veći broj postupanja u obradi slučajeva u odnosu na prethodne godine. „Agencija je obrađivala 218 predmeta u vezi sa aktivnostima javnih nabavki, koji su odlukom pokrenuti pod osnovanom sumnjom za kršenje zakona sa koruptivnim elementima u aktivnostima nabavki koji su rezultirali izdavanjem 211 mišljenja, od kojih je 162 mišljenja poštovano od strane od institucija, 49 mišljenja nije poštovano, 33 predmeta su prosleđena na preliminarnu istragu, dok je 7 predmeta zatvoreno“, naglasio je Buleshkaj.

U poređenju sa 2021. godinom, porast predmeta je takođe obeležen brojem prijavljenih slučajeva uzbunjivanja i njihova obrada, je istakao Direktor Buleshkaj.

U godišnjem izveštaju koji je predstavljen Skupštini, Direktor Yll Buleshkaj je odgovorio na interesovanja poslanika u vezi sa godišnjim izveštajem, ističući da je karakteristika učinka Agencije za 2022. godinu povećanje poverenja javnog mnjenja u Agenciju, što je doprinelo jačanjem transparentnosti i odgovornosti Agencije kao i povećanjem dinamike postupanja na blagovremenom rešavanju predmeta.

Vrati se na ostale vesti