Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

59925 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


13 December 2022

Agencija za Sprečavanje Korupcije (ASK) je nagrađena za najbolji učinak u primeni i promociji dva službena jezika na Kosovu

Kancelarija Poverenika za Jezike (KPJ) u saradnji sa Organizacijom za Evropsku Bezbednost i Saradnju, Misija na Kosovu (OEBS), je organizovao četvrto izdanje godišnje Ceremonije dodele nagrada za najbolje prakse u primeni Zakona o upotrebi jezika, gde dodela nagrade je bila za Agenciju za Sprečavanje Korupcije, Predsedništvo Kosova i Agenciju za Informaciono Društvo (AID).

Ovom prilikom Direktor Agencije Protiv Korupcije, g. Yll Buleshkaj je rekao da prilikom preuzimanja dužnosti je dao prioritet primeni zakonodavstva, dok, poštovanje službenih jezika na Kosovu je dužnost za sve institucije.

Izbor nagrađenih je zasnovan na nalazima redovnog praćenja primene Zakona o Upotrebi Jezika, koji sprovodi KPJ, ažuriranje veb stranica na oba jezika, kao i komunikacija sa novinarima na oba jezika (pozivnice, saopštenja, komunikacija, izjave itd.).

Za važnost primene službenih jezika na Kosovu, govorili su Slaviša Mladenović, Poverenik za Jezike, Kancelarija Poverenika za Jezike/Kancelarija Premijera, Ambasador Michael Davenport, Šef Misije OEBS-a na Kosovu i Ambasadori Thomas Kolly, Ambasador Švajcarske na Kosovu.

Vrati se na ostale vesti