Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

54751 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


11 March 2022

Čelnici dve institucije razgovaraju o unapređenju zakonodavstva u prevenciji i borbi protiv korupcije direktor agencije za borbu protiv korupcije Yll Buleškaj sastao se sa ministarkom pravde Albulenom Hadžiju

Pitanja dopuna i izmena zakona koji dopunjuju i menjaju mandat Agencije protiv korupcije i delokrug APK-a u vezi sa prijavljivanjem imovine i administrativnim istragama, bila su tema razgovora između direktora APK-a Yll Buleshkaj i ministra Albulena Hadžiju .

Direktor APK-a, Yll Buleshkaj, tražio je ministarku pravde gđu. Hakhiu saradnju kako bi se izbegle pravne praznine kroz izmene i dopune novih zakona koji regulišu delokrug APK-a, u sprečavanju i borbi protiv korupcije.

Na zajedničkom sastanku dvojica čelnika institucija razgovarali su i o zajedničkom zalaganju i preduzetim akcijama u oblasti zaštite uzbunjivača i jačanja mehanizama u prevenciji sukoba interesa.

Vrati se na ostale vesti