''OVA STRANICA JE ARHIVOVANA I VIŠE SE NE AŽURIRA. NOVI ZVANIČNI SAJT AGENCIJE ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE JE www.apk-rks.net.
KLIKNITE OVDE DA POSETITE NOVU STRANICU.

54690 - Lajmi_i_plote | AKK

Vijesti

Vijesti


13 January 2022

Direktor APK Yll Buleshkaj je dočekao na sastanak predstavnike Ne - Vladinih Organizacija

U okviru delokruga i ispunjavanja mandata Agencije o promovisanju, transparentnosti i saradnje sa svim spoljnim akterima, Direktor Agencije protiv Korupcije, g. Yll Buleshkaj danas je dočekao na sastanak predstavnike Ne -  Vladinih Organizacija na Kosovu, koje  kao svoj delokrug imaju takođe i aktivnosti o borbi protiv korupcije, zaštitu uzbunjivača i sukob interesa, koji imaju značajnu ulogu.

Tokom ovog sastanka sa predstavnicima NVO-a, Direktor Yll Buleshkaj je zahvalio predstavnike civilnog društva o njihovoj ulozi o sprečavanju i borbi protiv Korupcije koji se vežu sa procesom prijavljivanja imovine, sprečavanjem sukoba interesa i Zakonom o Uzbunjivačima i rekao je da NVO će biti važan partner APK u sprečavanju i borbi protiv korupcije na Kosovu.

 

Vrati se na ostale vesti