Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1407 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

07 March 2013

NASTAVAK KONKURSA


Agencija Protiv Korupcije: Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu Sprečavanja 

Naziv radnog mesta: Visoki Zvaničnik za Sprečavanje Korupcije u Javnim Nabavkama
Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: Koeficijent 8 plus dodatak 137 €
Broj preporuke za radno mesto: ZYR 1

Dužnosti i odgovornosti:
• Prati oglase ekonomskih operatera za njihove aktivnosti na internetskim stranicama RKJN;
• Prati u medijima objavljene slučajeve moguće korupcije u aktivnostima javne nabavke a koje su u planu realizacije , kao i utvrđuje aktivnosti za ućešče u procesu nabavke , u svojstvu posmatrača.
• U saradnji sa šefom divizije određuje način ućešča posmatrača u aktivnostima javne nabavke.
• Učestvuje kao posmatrač u komisijama Ugovornih Organa u aktivnostima javne nabavke.
• Daje mišljenje i savete u vezi sprečavanja korupcije u javnim nabavkama.
• Pomaže u sprovođenju aktivnosti u cilju edukacije i svesti zvaničnika Ugovornih Organa i Ekonomskih Operatera u sprečavanju korupcije u javnim nabavkama.
• Priprema izveštaje za obrađene slučajeve i za slučajeve u postupku.
• Koordinira aktivnosti sa ostalim službenicima Agencije.
• Obavlja i druge poslove koje određuje šef divizije.Uslovi učešća u regrutovanju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate 

Kvalifikacija i ostale tražene sposobnosti:
• Kandidat treba da je diplomirani pravnik
• Jednu(1) godinu profesionalnog iskustva, preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
• On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
• Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
• Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
• Da je stalni stanovnik Kosova.
• Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. . 
• Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
• Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.


Agencija Protiv Korupcije: Traži popunu slobodnog radnog mesta u Departmanu Sprečavanja 
Naziv radnog mesta:Visoki Zvaničnik za Nadzor Imovine i Poklona
Funkcionalna kategorija i gradiranje radnog mesta: Koeficijent 8 plus dodatak 137 €
Broj preporuke za radno mesto: ZYR 1

Dužnosti i odgovornosti:
• Priprema procedure i standardne obrasce za izjavu imovine i poklona: 
• Priprema i objedinjuje podatke za javne zvaničnike koji su u obavezi da izjavljuju imovinu;
• Prima formulare za izjavu imovine i kataloge poklona;
• Vrši unošenje izjavljenih podataka u bazu podataka, priprema evidencije za objavljivanje;
• Vrši kontrolu imovine javnih zvaničnika ;
• Vrši kategorizaciju formulara izjave imovine po vrstama;
• U saradnji sa šefom divizije održava stalne kontakte sa kontaktnim službenicima;
• Kontaktira sa visokim zvaničnicima radi otklanjanja nedostataka uočenih tokom kontrole;
• Ispituje evidencije poklona za sve zvaničnike;
• Koordinira aktivnosti i sa drugim službenicima Agencije;
• Obavlja i druge poslove koje određuje šef divizije;Uslovi ućešča u regrutovanju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate 

Kvalifikacija i ostale tražene sposobnosti:
• Kandidat treba da je diplomirani pravnik;
• Jednu(1) godinu profesionalnog iskustva,preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
• On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
• Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
• Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
• Da je stalni stanovnik Kosova.
• Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. . 
• Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
• Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.


Primena principa rada: 
.U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova ali biće ponuđeni i drugi specifični principi. 

Vremenski rok imenovanja:
Datum zatvaranja konkursa: 08.02.2013-14.03.2013
Prijava zahteva:
Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.

Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica

Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.

Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni. Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.

Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
.
Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.