Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1321 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

09 March 2012

NASTAVAK KONKURSA


Agencija protiv Korupcije: Traži da zaposli u Departmanu Sprečavanja 
Naziv radnog mesta: Visoki Zvaničnik za Sprečavanje Sukoba Interesa i Korupcije
Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta: 8
Broj preporuke radnog mesta: ZYR1
Zadaci i obaveze:

 • Identifikuje slučajeve sukoba interesa visokih zvaničnika po zakonu br.04/L-051 za sprečavanje sukoba interesa;
 • Priprema informacije o početku postupka za razmatranje sukoba interesa ;
 • U slučajevima sumnje o postojanju sukoba interesa upozorava visoke zvaničnike da su izvršili povredu zakonskih odredbi;
 • Priprema informacije i druge materijale u cilju edukacije javne svesti radi sprečavanja i borbe protiv fenomena korupcije;
 • Prati publikacije u medijima o ekonomskim operatorima za njihove aktivnosti na internetskoj stranici RKJN;
 • Prati publikacije u medijima u vezi zakorupcione slučajeve koje su započete sa realizaciom;


Uslovi ućešća na regrutaciju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate.
Obrazovanje, sposobnosti, iskustvo i drugi atributi traženi konkursem:

 • Kandidat treba da ima univerzitetsku diplomu, pravnog pravnik smera
 • Jednu (1) godinu profesionalnog iskustva,preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
 • On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
 • Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
 • Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
 • Da je stalni stanovnik Kosova.
 • Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. .
 • Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
 • Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.
 • Učestvuje kao posmatraču komisijama nabavke institucija, za aktivnosti u toku vrednovanja tendera;
 • Preduzima sve mere za sprečavanje korupcije , nudeći svoje predloge za njihovo sprečavanje;
 • Radi i druge poslove , određene od šefa divizije;

Primena principa rada: 
U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova, ali biće ponuđeni i drugi specifični principi. 

Vremenski rok imenovanja:
Datum zatvaranja konkursa:
 10.03.2012-17.03.2012
Prijava zahteva:

Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.
Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica
Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.
Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.
Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona br. 038 518 942 ili 10 715.