Korupcija se završava uz vašu pomoć...

0800 10 800

Pozivi su besplatni, povjerljivi i pouzdani!

IZVEŠTAJ SADA:

1308 - Mundesi Punesimi Sp | AKK

Agencija

20 February 2012

Konkursa


Agencija protiv Korupcije: traži da zaposli u Departmanu Istrage
Naziv radnog mesta: Visoki Zvaničnik za istrage I saradnju sa mehanizmima protiv korupcije
Funkcionalna kategorija i stepen radnog mesta: 8
Broj preporuke radnog mesta: ZYR1

Zadaci i obaveze:

 • Pomaže u pripremi procedura I standardnih oblika za istragu i borbu protiv korupcije
 • Istražuje navodne slučajeve za korupciju i priprema predloge za početak administrativne preliminarne administrativne istrage
 • Sarađuje sa drugim relevantnim institucijamasa ciljem obezbeđenja informacija I činjenica za navodne slučajeve korupcije.
 • Priprema krivične prijave za slučajeve povrede zakona koji se tiču korupcije
 • Uz ovlašćenje direktora, predstavlja krivične prijave u nadležnim sudovima
 • Vrši i druge poslove koje su određene od šefa divizije

Uslovi ućešća na regrutaciju:
Prijem u civilnu službu na pozicije karijere je otvoren za sve kandidate.

Obrazovanje, sposobnosti, iskustvo i drugi atributi traženi konkursem:

 • Kandidat treba da ima univerzitetsku diplomu, pravnog pravnik smera
 • Jednu (1) godine profesionalnog iskustva,preporućuje se iskustvo u izradi i interpretaciji zakonodavstva;
 • On/ona treba da ima dobro znanje u vezi zakonodavstva na snazi i
 • Potrebno je da on/ona bude u stanju za rad pod pritiskom, da ima visoku radnu etiku kao i visok stepen integriteta;
 • Potrebno je da on/ona bude spreman na rad van radnog vremena
 • Da je stalni stanovnik Kosova.
 • Posedovanje vozačke dozvole je poželjno. .
 • Poznavanje rada u kompjuteru Word,Excell, interneta, obradu tekstova i pripreme buđetskih izveštaja i prezentacije su obavezne.
 • Traži se odlično poznavanje albanskog jezika i/ili srpskog jezika, dok je poznavanje engleskog jezika prednost.

Primena principa rada: 
U ovom slučaju važi Zakon br. 03/L- 149 o Civilnoj Službi Republike Kosova, ali biće ponuđeni i drugi specifični principi. 
Vremenski rok imenovanja:
Datum zatvaranja konkursa: 16.02.2012-01.03.2012

Prijava zahteva:
Obrazac za konkurisanje može se uzeti kod recepsije u zgradi Agencije Protiv Korupcije,u Prištini (ul.Nazim Gafuri, br.31). Obrazac konkursa dostaviti zajedno sa motivacionom pismom,dokazima o završenoj školskoj spremi, specijalizaciji, pohađanim kursevima, radnom iskustvu i dve preporuke. Upotreba pogrešnog obrasca, nekompletiranog u smislu traženih podatak, kao i kasno prijavljenih, smatrat će se nevažećim.
Kosovska Javna Služba je u službi svih judi na Kosovu, i prima aplikacije muškaraca i žena iz svih Kosovskih zajednica
Manjinske Zajednice i njihovi pripadnici imaju pravo da budu predstavljeni proporcionalno na organima Javne Službe na lokalnom i centralnom nivou, kao što je naznačeno u Čl.11,paragraf 3 Zakona br. 03/L-149 O Javnoj Službi Republike Kosovo.
Prijavljeni zahtevi nakon zatvaranja konkursa neće biti prihvaćeni.Nekompletni zahtevi mogu biti odbijeni.
Zbog velikog broja dobijenih zahteva, biće pazvani samo kandidati koji su ušli u uži izbor.
Uslučaju nekih pitanja možete kontaktirati kancelariju za osoblje, preko telefona
br. 038 518 942 ili 10 715.